Общи условия

Общи условия

  1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Корект К77 ЕООД, собственик на сайта remontikorekt.com, с ЕИК 2004490105, адрес на управление гр. София, жк. Красна поляна, бл. 26Б, вх. Б, наричано по-долу за краткост Корект К77, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него услуги и информационни материали на споделено интернет пространство, намиращо се на интернет адрес www.remontikorekt.com, наричано по-долу за краткост САЙТ.

  1. ЗА ДОСТАВЧИКА НА САЙТА

Сайтът е собственост и се управлява от Корект К77 ЕООД. Фирмата осъществява строителни дейности и строителни ремонти за физически и юридически лица. Услугите, които предлага Корект К77 са свързани най-общо със строителството. Портфолиото от услуги, които предлага фирмата са подробно описани в секция Услуги, намираща се на адрес: https://remontikorekt.com/uslugi/

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА

3. 1. Като търговска организация, Корект К77 се нуждае от интернет пространство, където ПОЛЗВАТЕЛИТЕ да имат достъп до всички информационни материали и предлагани услуги от Корект К77. Това пространство се намира на интернет адрес: https://remontikorekt.com

3.2. Информацията в САЙТA е предназначена да предостави на потребителите обща информация по въпроси, които биха представлявали интерес за тях. Използването на САЙТА е изцяло решение на потребителите. Информацията на този САЙТ не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. Освен това САЙТЪТ може да съдържа препратки към външни източници на информация и документи, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.

3.3.Цялото съдържание на САЙТА и всички предоставени от него услуги са без гаранции за пълнота, точност или навременност и в този смисъл не бихме могли да отговаряме за никакви договорни или извъндоговорни материални или нематериални вреди, настъпили след използването на САЙТА ни. Фирма Корект К77 не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация със специалист от съответната област в строителството.

3.4. Единствените лични и не анонимни данни, които сайтът използва са във Формата за Контакти. Данните от формата за контакт са необходими, за да можем да отговорим на Вашето запитване. Те не се предоставят на трети страни и не се използват за маркетингови цели.

3.5. По време на ползване на сайта, САЙТЪТ обработва данни, свързани с посещения и разглеждане на отделните страници. Това са анонимни данни и са необходими за статистически цели. Можете да се запознаете и прочетете пълната Политика за поверителност.

3.6. САЙТЪТ не извършва регистрации, абонаменти, онлайн плащания, онлайн продажби и онлайн услуги. Предоставя единствено информация за предлаганите услуги и свързаните с това полезни материали и възможности за контакт с Корект К77. Всички договори по предоставените услуги фактически се сключват на среща на живо в офиса на фирмата или в офиса на клиента.

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

4.1.Информацията, публикувана в САЙТА, принадлежи на Корект К77 и съответно попада под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, които са публикувани, са свързани с информация относно строителството в различните му форми, която цели да информира ползвателя, но не замества истинската консултация или услугите, които се предоставят от Фирмата.

4.2. Ползвателите могат да споделят статии в социалните мрежи, по имейл или по друг подходящ начин, но не могат да уронват доброто име и престиж на фирма Корект К77.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪБРАНА ОТ САЙТА

5.1. Всички лични данни се предоставят доброволно при използване на онлайн контактната форма и ще се използват за оценка на дейността или комуникация при предоставяне на конкретната услуга, за която ПОЛЗВАТЕЛЯ проявява интерес.

5.2. Фирма Корект К77 използва трети страни, доставчици на услуги, за подпомагане на определени дейности и/или при осигуряване на качествени и надеждни услуги, а именно: външни консултации със специалисти, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат лични и нелични данни. Фирма Корект К77 винаги контролира и подсигурява най-висока сигурност на данните. Когато използва трети лица – доставчици на услуги, Фирма Корект К77 разкрива само информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и има договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази информацията и да не я използва за свои маркетингови цели.

6. Използване на „бисквитки“

6.1.Сайтът remontikorekt.com използва „бисквитки“- строго необходими и за функционалност и изпълнение, както и проследяващи кодове на Google Analytics, Google AdWords и Facebook pixel за анализ на потребителското изживяване на Сайта. Можете да се запознаете с начина на събиране, обработване и съхраняване на информацията в Политиката ни за поверителност.

6.2. Сайтът може да се ползва от ПОЛЗВАТЕЛЯ свободно и без ограничения и информацията, която иска да прочете, изтегли или изпрати запитване чрез контактната форма, НЯМА да бъде възпрепятствана по никакъв начин дори и да не е натиснал бутона „Приемам“.

  1. Линкове към и от други сайтове

САЙТЪТ може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на сайта на Фирма Корект К77 се прилагат само за сайта remontikorekt.com, затова Фирма Корект К77 ви насърчава да се запознаете и с документите за ползване и поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. Фирма Корект К77 не носи отговорност за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от САЙТА, за да достигнете до тях.

Наред с това, ако сте попаднали на САЙТА чрез сайта на трето лице, Фирма Корект К77 не може да носи отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчва да проверите неговата Политика за поверителност и Общи условия.

  1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1.Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Корект К77, но влизат в сила само след публикуването им на САЙТА.

8.2.Ползвателите на сайта приемат новите общи условия без да е необходимо тяхното предварително уведомяване

Настоящите общи условия влизат в сила от 20. 06. 2020 г.